ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

合成教程 admin 5个月前 (05-12) 7次浏览 扫描二维码

效果图:

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

教程源文件和素材:http://pan.baidu.com/s/1o69IybK 

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)

ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)


声明:本站的文章、图片、资源等来自互联网或者站长原创;版权归原作者所有,仅作为个人学习、研究以及欣赏!如有侵权,请联系i@ki4.cn删除!本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:ps合成天灾场景图片 (‾◡◝)
喜欢 (0)