photoshop抠公章图文教程 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程

photoshop抠公章图文教程 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程

      photoshop抠公章教程:

      手机或相机(像素越高越好)将需要的印章拍照!

      

      photoshop抠公章教程

      把照片放到ps上,把印章部分裁剪出来!

      

      photoshop抠公章教程

      使用印章工具把黑色字体去掉!同时把印章红色部分修复一下!慢慢来!

      

      photoshop抠公章教程

      ctrl+l 使用色阶工具将红色部加深!

      

      photoshop抠公章教程

分享到 :
相关推荐